הנכם מועברים לאתר: https://www.google.com/maps/place/%D7%99%D7%93%D7%99%D7%9F%20%D7%99%D7%92%D7%90%D7%9C%203%20%D7%97%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%9F

העמוד לא נטען?